Skip to main content

Dr. Krupalija govorio o aktuelnim političkim zbivanjima u BiH u organizaciji Istanbul Rumeli univerziteta

31. Marta 2022. godine, u organizaciji RUMECAM istraživačkog centra pri Istanbul Rumeli univerzitetu, organizovana je konferencija na temu aktuelnih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini pod naslovom „Rumeli Konferencije 2:  Aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini“. Na konferenciji su učešće uzeli istraživač i pisac Davut Nuriler, Savjetnik za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske u Sarajevu dr. Faruk Berat Akcesme i saradnik Centra za balkanske studije dr. Mustafa Krupalija. Dr. Krupalija je u svom izlaganju posebnu pažnju posvetio aktuelnim raspravama oko izbornog zakona, te se detaljno osvrnuo na potencijalne implikacije ovih promjena u kontekstu socio-političke situacije u Bosni i Hercegovini.

 

Share

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact