On Tuesday, November 22, 2022, the IUS Balkan Studies Center (BSC) organized an exhibition titled “Povelje bosanskih vladara i vlastelina (1189-1461)” on the occasion of marking the 25th November, the Statehood Day of Bosnia and Herzegovina. The exhibition was created with the aim of introducing the public to historical documents of high importance for the establishment of the state.

Read More

Following the 2022 General Elections that were held in Bosnia and Herzegovina on October 2, IUS Balkans Studies Centre organized a panel discussion titled „2022 General Election Results and Analysis: A Glimpse of Future Political Change“. The panel was designed for students of Political Science and International Relations study programs to gain more knowledge about the BiH political system, political participation and implications of 2022 Election results.

Read More

Senior Producer, International Broadcaster and Correspondent at TRTWorld Istanbul, Mr. Aksel Zaimović held a lecture to the students of the International Relations study program at IUS on Monday, May 16, 2022. The lecture titled “Challenges of the New Models of Broadcasting from the Aspect of International Security” overviewed the traits of journalism and broadcasting in the modern era.

Read More

 

Dr. Mustafa Krupalija je 18. marta 2022. godine održao predavanje u prostorijama Narodnog Univerziteta u Konjicu na temu „Budućnost Bosne i Hercegovine u Evropi“. Ovom prilikom se predavač osvrnuo na institucionalne i političke okvire Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na Bošnjake, te već decenijama građeni politički identitet pokušao analizirati kroz prizmu potencijalnih izazova na putu ka Evropskoj Uniji, ali i po ulasku u Evropsku Uniju. Posebna pažnja je skrenuta na čestu promjenu režima u posljednjih stotinu godina, što se u današnjem političkom životu direktno oslikava na percepciju, ali i stvarnu sliku domaćih institucija, kao i na sami nivo političke zrelosti Bošnjaka.   

Read More

Pages